اطلاعیه
مطلب ویژه

03 مرداد 1397
قابل توجه کلیه رانندگان ناوگان تاکسی و تاکسی تلفنی تحت نظارت سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری لاهیجان احتراماً برابر گزارش اتحادیه سازمان های حمل ونقل همگانی کشور در خصوص تکمیل آمار جامع رانندگان ،شایسته است آن دسته از مالکین و رانندگانی که در سال 1395و1396خودروی خود را تعویض ویا با انجام نقل و انتقال مدارک و مشخصات آنان تغییر پیدا نموده در اسرع وقت بهمراه مدارک جدید موجود ،به سازمان حمل ونقل مراجعه نمایند . چون بر اساس اطلاعات ناقص موجود امکان قطع بیمه وجود دارد که در صورت عدم مراجعه وبروز هرگونه مشکل ، سازمان هیچگونه مسئولیتی را عهده دار نخواهد بود.

گالری ویدیو

سلام برنامه نظافت در کرج