جناب اقای باقر پورمحمدی به سمت سرپرست جدید سازمان حمل ونقل همگانی شهرداری لاهیجان منصوب گردید .
مطلب ویژه

10 مرداد 1395
باقر پورمحمدی رئوفی

گالری ویدیو

سلام برنامه نظافت در کرج